Tìm kiếm nhanh

BỘ NGOẠI GIAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

Chương trình trao đổi văn hóa, giáo dục, nghi^*n cứu khoa học, thông tin đại chúng, thanh ni^*n và thể thao giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Lúc-xăm-bua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2005./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH

TRAO ĐỔI VĂN HÓA, GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG, THANH NIÊN VÀ THỂ THAO GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG CHO CÁC NĂM 2006 - 2010

Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Luxembourg được thành lập theo Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg tr^*n lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghi^*n cứu khoa học, thông tin đại chúng, thanh ni^*n và thể thao được ký tại Luxembuorg vào ngày 21 tháng 05 năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 6 năm 2005, nhằm tăng cường mối li^*n kết giữa hai nước @^- các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghi^*n cứu khoa học, truy*k% thông đại chúng, thanh ni^*n và thể thao, đã đồng ý chương trình sau đây cho các năm từ 2006 đến 2010

I. VĂN HÓA

Các B^*n ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích hợp tác tr^*n các lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật nhằm góp phần nâng cao kiến thức về văn hóa và những thành tựu @^- các lĩnh vực này của hai nước.

Điều 1:

Vì mục đích này, các b^*n ký kết sẽ khuyến khích:

a) Trực tiếp li^*n lạc, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm và phát triển giữa các tổ chức và viện văn hóa và nghệ thuật hoạt động @^- các lĩnh vực này;

b) Hợp tác tr^*n các lĩnh vực sân khấu, âm nhạc, nhạc kịch, ba l^* và tr^*n các lĩnh vực nghệ thuật khác, cũng như tạo điều kiện phát triển các hoạt động và những ?/??\yến viếng thăm lẫn nhau;

c) Tổ chức các triển lãm về nghệ thuật đương đại và truy*k% thống;

d) Trao đổi các nghệ sĩ và các nhóm biểu diện thuộc nhiều lĩnh vực âm nhạc;

e) Hợp tác @^- lĩnh vực điện ảnh và tăng cường li^*n lạc giữa các viện và cơ quan sản xuất phim;

f) Hợp tác giữa các viện có li^*n quan nhằm thực hiện các nghi^*n cứu về ngôn ngữ, văn học, văn hóa và lịch sử;

g) Các viện li^*n quan tham gia các hội chợ sách và trao đổi các ấn phẩm định kỳ và các tài liệu khoa học khác;

h) Hợp tác tr^*n các lĩnh vực bảo tồn và gìn giữ các di sản văn hóa và lịch sử theo các Công ước li^*n quan của UNESCO và các thỏa thuận quốc tế khác mà hai b^*n đã ký kết;

i) Hợp tác ngăn chặn xuất, nhập khẩu trái phép và ?/??\yển nhượng các tác phẩm nghệ thuật, di vật và di sản văn hóa;

j) Hợp tác giữa các viện bảo tàng, viện lưu trữ, thư viện và trao đổi các xuất bản phẩm và tài liệu khoa học;

k) Hợp tác bảo vệ sở hữu trí tuệ và bản quy*k%; trao đổi thông tin, xuất bản phẩm và tài liệu li^*n quan tới pháp chế và thông lệ @^- việc giải quyết tranh chấp về vấn đề sở hữu trí tuệ và bản quy*k%;

l) Tạo điều kiện cho các nhà khảo cổ của hai nước đi tham quan, giúp họ có th^*m kinh nghiệm về khai quật, gìn giữ và trưng bày các phát hiện khảo cổ, và phục vụ mục đích đào tạo, đồng thời nhằm trao đổi mẫu vật hoặc mẫu vật đúc.

Điều 2:

B^*n Luxembourg trao cho b^*n Việt Nam cuốn sách “Chỉ dẫn Văn hóa Luxembourg” (bằng tiếng Anh và tiếng Pháp), liệt k^* @^- 500 trang sách là /|$\t laọt các bài báo và thông tin thiết thực toàn diện về khảo cổ học, di sản của chế độ phong kiến, di sản tôn giáo, nông thôn, công nghiệp, cảnh quan, lịch sử tự nhi^*n, văn học, sân khấu, âm nhạc, bảo tàng, phòng trưng bày, xưởng vẽ của các nghệ sỹ, kiến trúc, điện ảnh, nhiếp ảnh, lịch sử quân sự, tuyến hành trình văn hóa.

Về phía Luxembourg, Bộ Văn hóa, Giảng dạy đại học và Nghi^*n cứu: ww.mcesr.public.lu khuyến khích li^*n lạc trực tiếp với các viện văn hóa thuộc Bộ:

- Viện Lưu trữ Quốc gia Luxembourg: trao đổi xuất bản phẩm, tiếp cận các kho lưu trữ, tiếp nhận nghi^*n cứu sinh; www.etat.lu/AN

- Thư viện Quốc gia Luxembourg: trao đổi xuất bản phẩm, tiếp cận các kho lưu trữ, tiếp nhận nghi^*n cứu sinh; www.bnl.lu

- Casino, Diễn dàn Nghệ thuật Đương đại: chức danh tại trường đại học hay viện nghi^*n cứu của các nghệ sỹ đương đại; www.casino-Luxembourg.lu/

- Trung tâm Nghe nhìn Quốc gia: hội thảo về hoạt động nhiếp ảnh và làm phim; www.cna.public.lu

- Trung tâm Văn học Quốc gia; www.etat.lu/CNL/

- Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật Quốc gia; www.mnha.lu

- Bảo tàng Khoa học Quốc gia; www.mnhn.lu/

- Vụ Di sản Quốc gia; christiane.steinmetzer@ssmn.etat.lu

+ Trung tâm Văn hóa Quốc tế, Tu viện Neumunster; www.ccrn.lu

+ Viện Văn hóa Pháp - Đức - Luxembourg Pierre Werner; www.ipw.lu

+ Viện Hành trình Văn hóa châu Âu (Hội đồng Châu Âu); www.culture-routes.lu

+ Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Đại Công tước Jean; www.mudam.lu

+ Bảo tàng Pháo đài; www.in-visible.lu/fort (sẽ mở cửa vào giữa năm 2006)

+ Dàn nhạc Giao hưởng Phiharmonie của Luxembourg; www.opl.lu

+ Phiharmonie, Phòng Hòa nhạc Đại Công nương Joséphine-Charlotte; www.phiharmonie.lu

+ Phòng Hòa nhạc Thanh ni^*n: Trung tâm Âm nhạc Khuếch đại Rockhal; www.rockhal.lu

+ Quỹ Điện ảnh Quốc gia; www.filmfund.lu

+ K^*nh Phát thanh Văn hóa - %z/%%\c 100,7; www.100komma7.lu

+ Cơ quan Hợp tác Luxembourg; jean-reitz@ci.culture.lu

+ Luxembourg và Vùng lớn [Luxembourg, Saarland, Rhineland-Palatinate, Lorraine, vùng Wallonia (cộng đồng <#~|> Pháp của Bỉ và cộng đồng nói tiếng Đức của Bỉ)], Thủ đô Văn hóa của Châu Âu 2007: www.Luxembourg2007.org

Điều 3:

B^*n Việt Nam trao cho b^*n Luxembourg Danh mục Văn hóa Việt Nam cũng như danh sách các viện văn hóa sau:

1. Cục Di sản Văn hóa

Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 51-53 Ngô Quy*k%, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-4) 943-8025; Fax: (+84-4) 943-9929

Emai: nchdvn@hn.vnn.vn < mailto:nchdvn@hn.vnn.vn>

2. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Địa chỉ: 10 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-4) 825-2853; Fax: (+84-4) 825-2853

3. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huy^*n, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-4) 756-2193 - Fax: (+84-4) 836-0351

Email: vme18@hn.vnn.vn <mailto:vme18@hn.vnn.vn

4. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: 66 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-4) 823-3084/733-2136; Fax: (+84-4) 734-1427

Email: binhtruong451@hn.vnn.vn

5. Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 97A Phó Đức Chính, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84-8) 829-4441/822-2441

Fax: (+84-8) 821-3508

6. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Địa chỉ: 23 Tống Duy Tân, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: (+84-54) 523-012/523-237/529-208; Fax: (+84-54) 526-083

Email: huemonuments@dng.vnn.vn

7. Bảo tàng Nghệ thuật Cung đình Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Địa chỉ: 23 Tống Duy Tân, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: (+84-54) 523-012/523-237/529-208; Fax: (+84-54) 526-083

Email: huemonuments@dng.vnn.vn

8. Trung tâm Quản lý và Bảo tồn Di tích Hội An

Địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, thị xã Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Điện thoại: (+84-510) 862-946; Fax: (+84-510) 861-779

Email: ttvhtt@hoianworldheritage.org <mailto:ttvhtt@hoianworldheritage.org>

9. Bảo tàng Đi^*u khắc Chăm

Địa chỉ: Số 1, Phố 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (+84-511) 821-951

Địa chỉ thư tín: Bảo tàng Đà Nẵng, 78 L^* Duẫn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (+84-511) 822-343/822-390; Fax: (+84-511) 887-638

Email: btdn@dng.vnn.vn <mailto:btdn@dng.vnn.vn>

10. Viện Bảo tồn Di tích, Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 489 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-4) 854-4418/854-8610

Fax: (+84-4) 854-4418

Email: trungtu@hn.vnn.vn <mailto: trungtu@hn.vnn.vn>

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Sân khấu

Điều 4:

B^*n Việt Nam đề xuất b^*n Luxembourg giúp đỡ gìn giữ và phát triển loại hình nghệ thuật sân khấu truy*k% thống “Chèo”. B^*n Luxembourg sẽ đề nghị Trung tâm Nghe nhìn Quốc gia hỗ trợ về /|$\t số mặt hậu cần nhằm tiến hành thống k^* và giúp b^*n Việt Nam li^*n hệ với /|$\t học giả của Trường Đại học Luxembourg. Bước thứ ba, b^*n Luxembourg sẽ đề nghị Quỹ Điện ảnh Quốc gia phân tích khả năng hợp tác thực hiện /|$\t dự án làm phim tài liệu - DVD.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Âm nhạc

Điều 5:

B^*n Luxembourg cung cấp địa chỉ li^*n lạc với các viện sau tr^*n lĩnh vực âm nhạc:

+ Thư viện của Học viện Âm nhạc thành phố Luxembourg (Bảo tàng các loại nhạc cụ cổ).

+ CEDOM (Trung tâm Tư liệu Âm nhạc) (tại Thư viện Quốc gia)

+ Hiệp hội Âm nhạc Đương đại mới

B^*n Việt Nam đề nghị b^*n Luxembourg mua /|$\t số dụng cụ âm nhạc cho Nhạc viện Hà Nội. B^*n Luxembourg sẽ kiểm tra việc này và làm hết sức mình để gửi những nhạc cụ đó sang Hà Nội.

Điều 6:

Dàn nhạc Giao hưởng Luxembourg (OPL) (đã nói đến @^- Điều 2) quan tâm tới việc thiết lập quan hệ cho các khả năng trao đổi với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO). Đồng thời dàn nhạc OPL cho phép các nhạc sỹ Việt Nam thực tập nội trú và đề nghị tổ chức /|$\t hội thảo về nhạc cổ điển của hai nước. Các buổi hòa nhạc có thể được tổ chức tại phòng hòa nhạc mới mang t^*n Nữ Công tước Joséphine-Charlotte, tại “Phiharmonie”; các hội thảo tại Trung tâm Văn hóa Quốc tế ở tu viện cũ Neumunster. B^*n Việt Nam cũng có những suất thực tập nội trú tương tự tại VNSO cho các nhạc sĩ trẻ.

Hai b^*n sẽ tìm kiếm khả năng tổ chức /|$\t ?/??\yến lưu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng OPL ở Châu Á @^- thời gian hiệu lực của chương trình: /|$\t phần của ?/??\yến lưu diễn này sẽ là buổi biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Văn học - Phim tài liệu

Điều 7:

B^*n Việt Nam dự định xuất bản /|$\t tác phẩm ?/??\y^*n đề về các dân tộc thiểu số Việt Nam và gửi bản kế hoạch chi tiết cho b^*n Luxembourg phân tích khả năng tham gia về mặt hậu cần và tài chính. B^*n Luxembourg đồng ý cử /|$\t ?/??\y^*n gia nhân chủng học tới Hà Nội để gặp gỡ các học giả Việt Nam và thảo luận chi tiết hơn về dự án này. Tiếp theo, b^*n Luxembourg sẽ phân tích khả năng giúp đỡ về mặt tài chính cho việc dịch cuốn sách tài liệu khoa học này sang tiếng Anh.

Một triển lãm ảnh về văn hóa và di sản của các dân tộc thiểu số Việt Nam có thể được tổ chức kèm theo hoạt động xuất bản cuốn sách, trước hết ở Hà Nội, sau đó ở Luxembourg.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Các cuộc triển lãm

Điều 8:

Hai b^*n khuyến khích trao đổi triển lãm về lịch sử, mỹ thuật hoặc kiến trúc @^- suốt thời gian hiệu lực của chương trình này.

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Luxembourg mang t^*n Đại Công tước John, sẽ chính thức mở cửa vào ngày 01 tháng 7 năm 2006, đề xuất chương trình trao đổi triển lãm như sau:

+ “Fashion Victms” (Tzusuki) (Nạn nhân thời trang)

+ Pierre-Olivier Deschamp

+ Quá trình thành lập Viện bảo tàng (ảnh)

+ Buổi biểu diễn của các nghệ sỹ Luxembourg hiện đại “Made in Luxembourg”: Tina Gillen, Bert Theis, Vera Weisgerber, Jill Mercedes, Su Tei Tse, Simone Decker, Christian Aschman, Antonie Prum, Jean-Marie Biwe, và Michel Majerus.

B^*n Việt Nam sẽ gửi th^*m thông tin về các nghệ sĩ Việt Nam cũng như các cuộc triển lãm qua k^*nh ngoại giao.

Cả hai b^*n sẵn sàng cùng tiếp đón các phụ trách bảo tàng để thảo luận th^*m.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Di sản

Điều 9:

B^*n Việt Nam gửi b^*n Luxembourg kế hoạch bảo tồn các di sản văn hóa truy*k% thống của các dân tộc thiểu số @^- khuôn khổ xây dựng các công trình thủy điện ở vùng mi*k% núi. B^*n Luxembourg sẵn sàng phân tích phương thức để các ?/??\y^*n gia thuộc lĩnh vực văn hóa và giáo dục có thể hỗ trợ những dự án như vậy. B^*n Việt Nam sẽ cung cấp bản y^*u cầu về những lĩnh vực ?/??\y^*n môn cần giúp đỡ cho b^*n Luxembourg.

Điều 10:

B^*n Luxembourg và b^*n Việt Nam thông báo cho nhau về những dự án hành trình văn hóa lịch sử và đa dạng của mình mà Vụ Di sản Quốc gia Luxembourg và Cục Di sản Văn hóa Việt Nam đã thiết lập.

Hai b^*n thể hiện sự quan tâm hợp tác với “Viện Hành trình Văn hóa châu Âu của Hội đồng châu Âu”, được thành lập tại Đại công quốc Luxembourg nhằm tổ chức các hoạt động và hội thảo khác nhau, cũng như cung cấp các xuất bản phẩm li^*n quan tới các tuyến hành trình văn hóa; trang web: www.culture-routes.lu.

Chương trình hợp tác sẽ được thiết lập trực tiếp giữa Viện và các đối tác tương ứng phiá Việt Nam.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Khoa học tự nhi^*n

Điều 11:

B^*n Luxembourg đề nghị hợp tác giữa Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhi^*n với Ban quản lý dự án Bảo tàng Thi^*n nhi^*n Việt Nam (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nhằm nâng cao hiểu biết về giới động, thực vật để xây dựng cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Hai viện cũng có thể thảo luận về việc trao đổi mẫu vật và đào tạo nghi^*n cứu sinh về lĩnh vực này.

Điều 12:

Hai b^*n nhất trí về các sáng kiến li^*n quan tới việc tăng cường hiểu biết và trao đổi giữa các viện bảo tàng, viện lưu trữ và thư viện, đặc biệt @^- các lĩnh vực quản lý sưu tầm, (ngân hàng dữ liệu) và bảo tồn.

B^*n Luxembourg sẵn sàng tiếp đón hai ?/??\y^*n gia trùng tu hoặc ?/??\y^*n gia bảo tồn sang thăm @^- thời gian hai tuần để nghi^*n cứu những kinh nghiệm thực tế về bảo tồn của Luxembourg. B^*n Việt Nam đề xuất tổ chức /|$\t khóa đào tạo kéo dài hai tuần về trùng tu và bảo tồn có sự tham gia của b^*n Luxembourg.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Pháp chế

Điều 13:

Hai b^*n nhất trí trao đổi kinh nghiệm và thông tin về pháp chế li^*n quan tới vị thế của các nghệ sỹ ?/??\y^*n nghiệp làm việc tự do cũng như những quy định li^*n quan tới các nghệ sỹ biểu diễn.

Điều 14:

Hai b^*n hợp tác tr^*n các khía cạnh xác định, đăng ký và bảo vệ văn hóa phẩm của phía b^*n kia. Việc li^*n lạc sẽ được thực hiện thông qua các k^*nh ngoại giao.

Các b^*n tư vấn cho nhau và trao đổi thông tin về pháp chế và thông lệ @^- lĩnh vực bảo hộ văn hóa phẩm và sở hữu trí tuệ, đặc biệt chú ý tới việc ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp các tác phẩm nghệ thuật.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Phim ảnh

Điều 15:

Hai b^*n khuyến khích li^*n lạc và hợp tác giữa các nhà làm phim và các viện phim. B^*n Luxembourg thông báo cho b^*n Việt Nam về các hoạt động của Quỹ Điện ảnh Quốc gia, www.filmfund.lu, vốn ủng hộ việc đồng sản xuất quốc tế.

Trong thời gian hiệu lực của chương trình, b^*n Việt Nam đề xuất tổ chức Tuần phim Việt Nam. B^*n Việt Nam sẵn sàng mời Giám đốc Trung tâm Nghe nhìn Quốc gia cũng như các nhà làm phim Luxembourg sang thăm Việt Nam để thảo luận khả năng tổ chức /|$\t tuần lễ tương tự như vậy ở các nhà hát - rạp chiếu bóng ở Luxembourg. B^*n Luxembourg vẫn sẽ tiếp tục gửi các phim của Luxembourg hoặc các phim đồng sản xuất tham gia Li^*n hoan Phim châu Âu tại Việt Nam.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">II. GIÁO DỤC

Điều 16:

Các b^*n ký kết tăng cường hợp tác tr^*n lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vì mục đích này, các b^*n tham gia thỏa thuận khuyến khích:

a) Các viện nghi^*n cứu và đào tạo thiết lập mối li^*n hệ và hợp tác trực tiếp;

b) Trao đổi giáo vi^*n, viện sĩ và ?/??\y^*n gia về lĩnh vực phương pháp luận và công nghệ giáo dục ở mọi cấp độ;

c) Các trường phổ thông, trường đại học, viện nghi^*n cứu và viện ?/??\y^*n ngành thiết lập mối quan hệ chặt chẽ;

d) Các viện giáo dục trao đổi thông tin, kiến thức ?/??\y^*n sâu và tất cả hình thức tư liệu tương ứng nhằm bảo đảm sự hiểu biết lẫn nhau;

e) Trao đổi thông tin, tài liệu pháp lý và tài liệu mô tả tương ứng, các bằng chứng về bằng cấp, chứng chỉ, danh hiệu và chứng nhận do cơ quan có thẩm quy*k% cấp theo pháp %30%#j=, để xem xét @^- điều kiện nào và tới mức độ nào thì được chấp thuận là có giá trị tương đương;

f) Các ?/??\y^*n gia, học giả tham gia các hội thảo, hội nghị ?/??\y^*n đề quốc tế, hội nghị học thuật quốc tế, v.v…

g) Trao đổi học bổng đại học và sau đại học hay nghi^*n cứu cao học @^- các viện giáo dục đại học và các khoá học ngôn ngữ ngắn hạn.

h) Các nhà nghi^*n cứu, nhà khoa học và ?/??\y^*n gia của hai b^*n tham quan, du lịch nghi^*n cứu và tư vấn;

i) Hợp tác kỹ thuật @^- các lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỹ thuật/hướng nghiệp và trao đổi kinh nghiệm quản lý.

Điều 17:

Hai b^*n củng cố và thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan và việc giáo dục - đào tạo tương ứng ở mọi cấp.

Điều 18:

B^*n Việt Nam xem xét khả năng cấp /|$\t số học bổng hàng năm cho các nghi^*n cứu sinh hoặc ?/??\yến đi ?/??\y^*n môn @^- thời gian ngắn về những lĩnh vực mà b^*n Luxembourg quan tâm. Các lĩnh vực nghi^*n cứu sẽ được thỏa thuận qua k^*nh ngoại giao.

Điều 19:

B^*n Luxembourg tiếp tục giành 10 (mười) suất học bổng mỗi suất kéo dài 24 tháng, hai năm /|$\t lần cho các thí sinh tham dự những khóa học ?/??\y^*n môn về quản lý khách sạn, kinh doanh du lịch tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn Alexis Heck, tại thành phố Diekirch @^- khuôn khổ chương trình PIC. Các thí sinh sẽ được lựa chọn cùng với b^*n Luxembourg nhằm bảo đảm rằng họ thông thạo kỹ năng đọc viết tiếng Pháp và có trình độ tiếng Anh căn bản.

Điều 20:

Hai b^*n sử dụng những kỹ thuật mới  về thông tin và truy*k% thông để kết nối các trường trung học. Đồng thời, hai b^*n cùng nhau phân tích khả năng thiết lập /|$\t mạng lưới đào tạo ảo @^- các lĩnh vực thương mại và hành chính. Người li^*n lạc b^*n Luxembourg là ông Lucien Clement: clement@men.lu và ông Gilbert Engle: engel@men.lu. Người li^*n lạc phía Việt Nam là ông Tiến sỹ Quách Tuấn Ngọc.

Điều 21:

Trong suốt thời gian hiệu lực của chương trình, b^*n Luxembourg cấp 06 (sáu) học bổng/tháng cho các khóa học hè hàng năm tại:

- Trung tâm Truy*k% bá Nghệ thuật châu Âu (“Cercle Européen pour la Propagation des Arts” [CEPA]);

- Các hội thảo quốc tế về âm nhạc do các nhạc viện tổ chức.

B^*n Luxembourg sẽ gửi thông tin, tài liệu về những suất học bổng này.

Điều 22:

Hai b^*n khuyến khích trao đổi kinh nghiệm về phát triển và duy trì chất lượng tại các trường tiểu học và trung học, từ đó khuyến khích hợp tác giữa các viện @^- công tác nghi^*n cứu về đổi mới và sư w--W--W. Việc trao đổi kinh nghiệm sẽ do hai b^*n tổ chức thông qua hai ?/??\yến thăm, nghi^*n cứu ngắn hạn.

Điều 23:

Hai b^*n khuyến khích hợp tác trao đổi các thư mục sách li^*n quan tới hệ thống giáo dục của hai nước và các ?/??\yến thăm quan dành cho 2 - 3 vi^*n chức @^- thời gian không quá /|$\t tuần, nhằm nghi^*n cứu về hệ thống giáo dục của nhau.

Điều 24:

Hai b^*n khuyến khích các viện giáo dục, ví dụ như các trường đại học, trực tiếp li^*n lạc với nhau. B^*n đối tác Luxembourg sẽ là “Université du Luxembourg” (Đại học Luxembourg): www.uni.lu. B^*n Việt Nam sẽ cung cấp danh mục các trường đại học ở Việt Nam cho b^*n Luxembourg.

Trong bối cảnh này, cả hai b^*n nhất trí hợp tác ở cấp độ giáo dục đại học và nghi^*n cứu, đặc biệt li^*n quan tới lĩnh vực kinh tế và quản trị ngân hàng.

Điều 25:

Hai b^*n khuyến khích hợp tác tr^*n lĩnh vực giáo dục @^- khuôn khổ UNESCO và Li^*n minh châu Âu nhằm trao đổi thông tin và thực thi các dự án li^*n kết, nếu khả thi.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">III. KHOA HỌC

Điều 26:

Các b^*n ký kết sẽ khuyến khích và thúc đẩy hợp tác @^- lĩnh vực khoa học và công nghệ tr^*n cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Các b^*n tham gia thỏa thuận sẽ cùng nhau lựa chọn các khía cạnh và chủ đề ?/??\y^*n môn làm cơ sở hợp tác. Việc lựa chọn các khía cạnh và chủ đề phải tính đến vấn đề ưu ti^*n và năng lực của hai b^*n tham gia thỏa thuận về nghi^*n cứu khoa học và công nghệ. Vì mục đích này, các b^*n tham gia thỏa thuận khuyến khích:

a) Các học vi^*n và tổ chức nghi^*n cứu tương ứng li^*n lạc với nhau;

b) Cùng thực hiện các chương trình, nghi^*n cứu và hoạt động khác;

c) Trao đổi các nhà khoa học và ?/??\y^*n gia @^- khuôn khổ những chương trình nghi^*n cứu ?/??\ng;

d) Trao đổi thông tin về các đại hội, hội nghị ?/??\y^*n đề và những sự kiện khác, và khuyến khích các nhà khoa học, nhà nghi^*n cứu của hai b^*n tham gia những sự kiện này;

e) Trao đổi các xuất bản phẩm, kết quả các dự án nghi^*n cứu hoặc hội nghị quốc tế.

Điều 27:

B^*n Luxembourg thông báo cho b^*n Việt Nam về khả năng trao đổi các nhà khoa học, ?/??\y^*n gia và kết quả nghi^*n cứu của họ cũng như khả năng tổ chức các dự án nghi^*n cứu ?/??\ng. Những cơ quan nghi^*n cứu có thể bao gồm:

- Centre de Recherche Public Gabriel-Lippmann:

+ CREBS: Cellule de Recherche en Environement et Biotechnologies

+ CREDI: Cellule de Recherche, d’Etude et de Développement en Informatique

+ LAM: Laboratoire d’ Analyse des Matières (renseignements au: www.crpgl.lu)

- Centre de Recherche Public Henri-Tudor:

+ technologies de I’information et de la communication

+ technologies industrielles et matériaux

+ technologies pour I’environement

+ technologies pour la santé

+ veilla technologique et normative

+ innovation par la formation

+ esprit d’entreprendre et innovation

 (renseignements au: www.crpht.lu)

- Centre de Recherche Public de la Santé:

+ Laboratoire de Biologie Moléculaire

+ Laboratoire de Rétrovirologie

+ Laboratoire StraLux d’Immunogénétique-Allergologie et de Biologie Moléculaire Végétale

+ Laboratoire de Toxicologie - Laboratoire National de la Santé

+ Département d’Immunologie du Laboratoire National de Santé

+ Laboratoire d’Héma-Cancérologie expérimentale

+ Laboratoire de Recherche Cardio-vasculaire

 (renseignements au: www.crp-sante.lu)

Hai b^*n phân tích khả năng ký kết những thỏa thuận ri^*ng về hợp tác tr^*n lĩnh vực khoa học, đồng thời thường xuy^*n triệu tập các Ủy ban ?/??\ng, bao gồm các trung tâm nghi^*n cứu và Bộ Khoa học và Công nghệ tương ứng của hai nước, @^- đó sẽ xác định ưu ti^*n trao đổi khoa học @^- tương lai.

IV. THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

Điều 28:

Các b^*n ký kết khuyến khích hợp tác giữa các tập đoàn truy*k% thông của hai nước và cố gắng thể hiện những khía cạnh khác nhau về cuộc sống và văn hóa của hai nước thông qua các phương tiện truy*k% thanh, truy*k% hình và báo chí. Với mục ti^*u này, các b^*n ký kết khuyến khích trao đổi các chương trình truy*k% thanh và truy*k% hình được sản xuất hoặc truy*k% phát ở hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Điều 29:

Các b^*n ký kết cam kết nỗ lực hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho luồng thông tin miễn phí và phổ biến rộng rãi về tất cả lĩnh vực và @^- sự li^*n kết này nhằm khuyến khích và tăng cường hợp tác tr^*n các lĩnh vực báo chí và truy*k% thông, bao gồm cả những cơ hội từ các phương tiện truy*k% thông hiện đại như cáp và vệ tinh.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">V. THANH NIÊN VÀ THỂ THAO

Điều 30:

Hai b^*n nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thanh ni^*n nhận thức được rằng kiến thức về lịch sử thế giới là /|$\t @^- những điều kiện thiết yếu cho /|$\t thế giới hòa bình, @^- đó không có phân biệt chủng tộc hay định kiến. Để đạt được mục ti^*u này, các b^*n khuyến khích thanh ni^*n gặp gỡ với mục đích củng cố hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, quy*k% con <#~|>, đa dạng văn hóa, lòng khoan dung và phi bạo lực.

Điều 31:

Các b^*n tham gia thỏa thuận công nhận tầm quan trọng của trao đổi về thanh ni^*n và thể thao như /|$\t phương tiện củng cố và thúc đẩy n*k% văn hóa hòa bình, tình anh em và tình hữu nghị giữa các dân tộc nói ?/??\ng và thanh ni^*n nói ri^*ng. Đồng thời hai b^*n cũng thừa nhận tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục, %z/%%\c và giải trí của thể thao, cũng như đóng góp cụ thể của nó đối với sức khỏe cộng đồng.

Điều 32:

Trong khía cạnh này, các b^*n tham gia thỏa thuận khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức và li^*n đoàn thanh ni^*n và thể thao tương ứng của hai nước bằng cách:

a) Trao đổi các đoàn đại biểu chính thức của Chính phủ chịu trách nhiệm về công tác thanh ni^*n và các đoàn lãnh đạo và cán bộ công nhân vi^*n nhằm chia sẽ kinh nghiệm về quản lý thể thao;

b) Mời tham dự các hội thảo, hội nghị, quốc tế về các vấn đề thanh ni^*n được tổ chức ở mỗi nước;

c) Trao đổi các tài liệu in ấn, phim ảnh, kinh nghiệm và những thông tin khác li^*n quan tới thể thao, các hoạt động và chính sách về thanh ni^*n của hai nước;

d) Tham gia các lễ hội thanh ni^*n và những sự kiện khác được tổ chức ở mỗi nước;

e) Trao đổi các đội, huấn luyện vi^*n thể thao tham gia các sự kiện thể thao quốc tế và trao đổi các trọng tài tới các hội thảo, hội nghị về thể thao được tổ chức tại hai nước.

Điều 33:

Hai b^*n thúc đẩy li^*n lạc trực tiếp giữa các Văn phòng thanh ni^*n quốc gia, chẳng hạn như Ủy ban Thanh ni^*n Việt Nam và Bộ Thanh ni^*n Luxembourg. Trong lĩnh vực hợp tác thể thao, hai b^*n nhất trí thúc đẩy li^*n lạc trực tiếp giữa Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam và Bộ Thể thao Luxembourg. Hai b^*n ủng hộ và phát triển tính năng động của thanh ni^*n.

Điều 34:

B^*n Luxembourg đề xuất b^*n Việt Nam hỗ trợ dự án Caritas - Tổ chức phi chính phủ Hướng đạo sinh - Hướng dẫn vi^*n Luxembourg ở xã An Phú, với mục ti^*u xây dựng điều kiện sống b*k% vững cho những <#~|> và cộng đồng cư dân nghèo nhất ở xã An Phú thông qua việc tăng cường hướng tiếp cận bình đẳng tới tài sản, kiến thức và cơ hội. Dự án sẽ được thực hiện vào tháng 4 năm 2006.

Một nhóm khoảng 30 thanh ni^*n (@^- độ tuổi từ 18 đến 25) và năm trưởng nhóm thanh ni^*n của Tổ chức Hướng đạo sinh - Hướng dẫn vi^*n Luxembourg sẽ đến xã An Phú @^- khoảng hai tuần vào mùa xuân năm 2006. Trong thời gian ở lại, họ sẽ đóng góp công lao động cùng với dân làng để xây dựng Trạm Phụ sản ở làng Dong Chiem, và sơn lại Trường Dong Chiem.

B^*n Việt Nam đánh giá tích cực về dự án này và mong muốn có th^*m thông tin về tính thực tiễn của chương trình trao đổi này. Đơn vị để li^*n lạc sẽ là Trung tâm Phát triển Hợp tác Thanh ni^*n Quốc tế trực thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao: cydeco@hn.vnn.vn

VI. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

B^*n gửi sẽ thanh toán các chi phí đi lại từ thủ đô nước này tới thủ đô nước kia.

B^*n nhận sẽ thanh toán các khoản chi phí đi lại @^- lãnh thổ của mình.

Trao đổi những <#~|> nhận học bổng

Điều 35:

Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, từng b^*n phải gửi cho b^*n kia danh sách các thí sinh được lựa chọn để trao đổi học bổng, đồng thời cung cấp hồ sơ thông tin hoàn chỉnh về từng ứng cử vi^*n. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học bổng và sơ yếu lý lịch

- Chương trình giảng dạy khoa học

- Chương trình nghi^*n cứu/học tập (ghi rõ tổ chức, học viện sẽ tới thăm hoặc theo học, và chương trình nghị sự)

- Danh sách xuất bản phẩm (nếu có)

B^*n nhận sẽ thông báo cho b^*n gửi quyết định của mình trước ngày 01 tháng 7 hàng năm.

Hai b^*n gửi cho nhau các mẫu đơn.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 36: Học bổng

B^*n Luxembourg cung cấp:

- Học bổng hàng tháng 700 Euro

- Nơi ăn ở miễn phí (có thể ở @^- ký túc xá sinh vi^*n)

- Hỗ trợ y tế miễn phí @^- trường hợp cấp cứu

B^*n Việt Nam cung cấp:

- Học bổng theo quy định hiện hành, bao gồm cả nơi ăn ở

- Hỗ trợ y tế miễn phí tại các bệnh viện và viện y học quốc gia @^- trường hợp cấp cứu.

Điều 37: Các khóa học hè và ?/??\yến thăm ngắn hạn (không quá /|$\t tháng)

B^*n Luxembourg cung cấp:

a) Chuyến thăm ngắn hạn:

+ Học bổng 50 Euro /|$\t ngày

+ Nơi ăn ở miễn phí hoặc tổng số ti*k% tương đương (đối với ?/??\yến thăm ngắn hạn)

+ Hỗ trợ y tế miễn phí @^- trường hợp cấp cứu.

b) Các khóa học hè (tinh thông âm nhạc)

+ Tổng số ti*k% 200 Euro

+ Học phí miễn phí

+ Nơi ăn ở miễn phí

+ Hỗ trợ y tế miễn phí @^- trường hợp cấp cứu.

c) Các khóa học hè (CEPA):

+ Tổng số ti*k% 700 Euro

+ Học phí miễn phí cho hai khóa học

+ Nơi ăn ở miễn phí

+ Hỗ trợ y tế miễn phí @^- trường hợp cấp cứu.

^_^ quy định hiện hành, b^*n Việt Nam cung cấp:

+ Nơi ăn ở miễn phí

+ Học phí miễn phí (đối với các khóa học hè)

+ Hỗ trợ y tế miễn phí @^- trường hợp cấp cứu.

Điều 38: Trao đổi các nhóm nghệ thuật

Các điều khoản cho những trao đổi này sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa các b^*n đối tác, và nếu cần, sẽ có sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa hai nước.

Điều 39: Trao đổi triển lãm

Việc sắp xếp sẽ được thảo luận và thông qua tr^*n cơ sở từng trường hợp, và thông thường những điều khoản sau sẽ được áp dụng:

Trách nhiệm của b^*n gửi:

- Đề nghị kế hoạch triển lãm chi tiết, bao gồm tất cả dữ liệu kỹ thuật, được gửi đi không muộn quá 12 (mười hai) tháng trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm;

- Vận ?/??\yển quốc tế tới địa điểm đầu ti^*n ở nước nhận và vận ?/??\yển quốc tế từ địa điểm cuối cùng tới nước gửi hoặc tới /|$\t nước khác;

- Bảo hiểm từ nơi này đến nơi khác, bao gồm cả vận ?/??\yển;

- Các tư liệu sử dụng làm danh mục triển lãm bằng ngôn ngữ của nước nhận, (văn bản, ảnh chụp, giấy @^-, v.v…) phải được gửi đi không muộn quá 06 (sáu) tháng trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm;

- Các chi phí đi lại cho 01 (/|$\t) đại diện đi theo đoàn triển lãm để giám sát việc l^*n khung và/hoặc tháo dỡ, đóng gói và/hoặc dỡ các vật triển lãm.

Trách nhiệm của b^*n nhận:

- Cung cấp mặt bằng triển lãm phù hợp với cơ sở hạ tầng đảm bảo an ninh cần thiết (điều kiện khí hậu, bảo vệ, v.v…);

- Cung cấp nguồn nhân lực cần thiết để bốc dỡ, đóng gói và tháo dỡ, l^*n khung hoặc tháo khung phục vụ triển lãm;

- Bảo hiểm triển lãm @^- suốt thời gian triển lãm tr^*n lãnh thổ của b^*n nhận;

- In ấn danh mục triển lãm, áp phích quảng cáo, giấy mời, nếu cần thiết;

- Tổ chức giới thiệu quảng bá về triển lãm và lễ khai mạc triển lãm;

- Chi phí ăn ở cho /|$\t ?/??\y^*n gia đi cùng triển lãm và giám sát việc l^*n khung và/hoặc tháo dỡ; thời gian của bất kỳ ?/??\yến viếng thăm nào cũng sẽ được nhất trí thông qua trước đó;

- Cung cấp cho b^*n gửi bản sao tất cả tư liệu xuất bản li^*n quan đến triển lãm (danh mục triển lãm, áp phích quảng cáo, giấy mời, tạp chí, v.v…)

Trong trường hợp có thiệt hại, b^*n nhận không được tiến hành công việc phục chế tác phẩm nếu không có sự chấp thuận trước đó của b^*n gửi, và cung cấp các tư liệu có li^*n quan và hỗ trợ giúp b^*n gửi tiến hành đòi bồi thường từ công ty bảo hiểm có li^*n quan.

Điều 40:

Tất cả các điều kiện khác sẽ được thỏa thuận tr^*n cơ sở từng trường hợp cụ thể.

VII. CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 41:

Chương trình này giữ nguy^*n hiệu lực cho tới khi /|$\t chương trình mới được thông qua. Ngày họp tới của hai b^*n sẽ được nhất trí thông qua các k^*nh ngoại giao.

Điều 42:

Chương trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản này được ký tại Hà Nội ngày 01 tháng 12 năm 2005, gồm hai bản gốc: /|$\t bản bằng tiếng Anh và /|$\t bản bằng tiếng Việt. Cả hai bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG
TỔNG VỤ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC VÀ NGHIÊN CỨU

Guy Dockendorf

ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

Trần Chiến Thắng


Văn bản mới