Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Doanh Nghiệp
  1 Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dần thi hành một số quy định của luật phá sản do hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 28/04/2005
Hiệu lực ngày: 13/06/2005
Đã có: 2637 lượt xem
  2 Nghị quyết số 185/2007/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh nghệ an do hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực ngày: 05/08/2007
Đã có: 1786 lượt xem
  3 Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại việt nam do quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 03/06/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 1863 lượt xem

Văn bản mới