Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thể Thao, Y Tế
  2 Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 18/04/2005
Hiệu lực ngày: 07/05/2005
Đã có: 12884 lượt xem
  3 Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP về các biện pháp cẤp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (h5n1) và đại dịch cúm a (h5n1) ở người do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 04/11/2005
Hiệu lực ngày: 25/11/2005
Đã có: 12267 lượt xem
  4 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn thành lập phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 13/07/2006
Hiệu lực ngày: 13/07/2006
Đã có: 12152 lượt xem

Văn bản mới