Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Nguyên, Môi Trường
  1 Nghị quyết số 07/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đẤt đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đẤt 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh kiên giang do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 21/03/2008
Hiệu lực ngày: 12/04/2008
Đã có: 2043 lượt xem
  2 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thông qua dự án “điều chỉnh quy hoạch rừng huyện sóc sơn, thành phố hà nội" do hội đồng nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 19/04/2008
Hiệu lực ngày: 19/04/2008
Đã có: 2196 lượt xem
  3 Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội và một số tỉnh có liên quan do quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 29/05/2008
Hiệu lực ngày: 01/08/2008
Đã có: 3192 lượt xem
  4 Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh hà tây và tỉnh phú thọ, giữa tỉnh bình phước và tỉnh đồng nai do quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 29/05/2008
Hiệu lực ngày: 01/07/2008
Đã có: 2211 lượt xem

Văn bản mới