Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thể Thao, Y Tế
  2 Hiệp định số 86/2005/LPQT về dự án “nâng cẤp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh hòa bình” giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc bỉ
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 04/02/2005
Hiệu lực ngày: 04/02/2005
Đã có: 2319 lượt xem
  3 Công ước khung số 34/2005/LPQT về kiểm soát thuốc lá của tổ chức y tế thế giới (Who) có hiệu lực đối với nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 21/02/2005
Hiệu lực ngày: 17/03/2005
Đã có: 2439 lượt xem

Văn bản mới