Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Quyền Dân Sự
  1 Hiệp định số 84/2005/LPQT về nuôi con nuôi giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và hợp chủng quốc hoa kỳ
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 21/06/2005
Hiệu lực ngày: 01/09/2005
Đã có: 11752 lượt xem
  2 Hiệp định hợp tác số 101/2005/LPQT về nuôi con nuôi giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và canada
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 27/06/2005
Hiệu lực ngày: 15/12/2005
Đã có: 11618 lượt xem
  3 Hiệp định về việc nhận trở lại công dân của hai nước giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ cộng hòa xlô-va-ki-a
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 17/10/2005
Hiệu lực ngày: 20/01/2006
Đã có: 2484 lượt xem
  4 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên bang thụy sỹ
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 20/12/2005
Hiệu lực ngày: 09/04/2006
Đã có: 2723 lượt xem
  6 Hiệp định số 50/2007/SL-LPQT về việc nhận trở lại công dân do chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc na uy ban hành.
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 04/07/2007
Hiệu lực ngày: 14/10/2007
Đã có: 11403 lượt xem

Văn bản mới