Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giáo Dục - Đào tạo
  1 Chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 – 2008 do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 07/09/2007
Hiệu lực ngày: 09/10/2007
Đã có: 1997 lượt xem
  2 Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực ngày: 31/10/2007
Đã có: 2270 lượt xem
  3 Chỉ thị số 57/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 04/10/2007
Hiệu lực ngày: 05/11/2007
Đã có: 2227 lượt xem
  5 Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT về việc tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 21/12/2007
Hiệu lực ngày: 21/12/2007
Đã có: 2869 lượt xem
  6 Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/01/2008
Hiệu lực ngày: 29/01/2008
Đã có: 2083 lượt xem
  9 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2008 - 2010 do ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/05/2008
Hiệu lực ngày: 02/05/2008
Đã có: 2528 lượt xem
  11 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn Quận 9 do ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 21/05/2008
Hiệu lực ngày: 28/05/2008
Đã có: 1882 lượt xem
  12 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới trên địa bàn quận tân bình do ủy ban nhân dân quận tân bình ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 29/05/2008
Hiệu lực ngày: 29/05/2008
Đã có: 2583 lượt xem
  13 Chỉ thị số 06/2008/CT-BYTvề việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế do bộ y tế ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 27/06/2008
Hiệu lực ngày: 03/08/2008
Đã có: 2082 lượt xem
  15 Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 05/08/2008
Hiệu lực ngày: 02/09/2008
Đã có: 2096 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới