Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Doanh Nghiệp
  2 Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND về việc khảo sát thu thập thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 23/03/2005
Hiệu lực ngày: 23/03/2005
Đã có: 1898 lượt xem
  9 Chỉ thị số 04/2005/CT-KH về thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phảm công nghiệp do bộ trưởng bộ công nghiệp ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 01/08/2005
Hiệu lực ngày: 01/08/2005
Đã có: 1808 lượt xem
  11 Chỉ thị số 33/2005/CT-TTG về việc áp dụng có hiệu quả mô hình công ty mẹ - công ty con do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 13/10/2005
Hiệu lực ngày: 08/11/2005
Đã có: 2419 lượt xem
  13 Chỉ thị số 40/2005/CT-TTG về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 16/12/2005
Hiệu lực ngày: 09/01/2006
Đã có: 1971 lượt xem
  15 Chỉ thị số 08/2006/CT-BXD về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế cơ quan bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ do bộ xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 04/05/2006
Hiệu lực ngày: 19/05/2006
Đã có: 2382 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới