Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Dịch Vụ Pháp Lý
  1 Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg về việc triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 13/10/2006
Hiệu lực ngày: 11/11/2006
Đã có: 2738 lượt xem
  3 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBNDvề việc tổ chức thi hành luật luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/09/2007
Hiệu lực ngày: 30/09/2007
Đã có: 2731 lượt xem

Văn bản mới