Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bộ Máy Hành Chính
  1 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 10/08/2009
Hiệu lực ngày: 10/08/2009
Đã có: 2389 lượt xem
  2 Chỉ thị số 05/CT-BCT về tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do bộ công thương ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/04/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2289 lượt xem
  3 Chỉ thị số 04/2008/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 với các đơn vị thuộc bộ xây dựng do bộ xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 07/04/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2334 lượt xem
  4 Chỉ thị số 05/2008/CT-BXD về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới do bộ xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 29/04/2008
Hiệu lực ngày: 02/06/2008
Đã có: 1775 lượt xem
  5 Chỉ thị số 02/2008/CT-CA về công tác thi đua khen thưởng năm 2008 do tòa án nhân dân tối cao ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/05/2008
Hiệu lực ngày: 08/05/2008
Đã có: 1911 lượt xem
  6 Chỉ thị số 06/2008/CT-BXD về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc bộ xây dựng do bộ xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/05/2008
Hiệu lực ngày: 04/06/2008
Đã có: 2042 lượt xem
  7 Chỉ thị số 21/2008/CT-TTG về việc tiếp tục tăng cường và và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 01/07/2008
Hiệu lực ngày: 27/07/2008
Đã có: 2256 lượt xem
  8 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 31/07/2008
Hiệu lực ngày: 10/08/2008
Đã có: 1772 lượt xem
  9 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 01/08/2008
Hiệu lực ngày: 01/08/2008
Đã có: 2075 lượt xem
  10 Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 18/08/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2376 lượt xem
  11 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về việc quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/09/2008
Hiệu lực ngày: 18/09/2008
Đã có: 1999 lượt xem
  12 Chỉ thị số 28/2008/CT-TTG về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/09/2008
Hiệu lực ngày: 08/09/2008
Đã có: 2012 lượt xem
  13 Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch do bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/09/2008
Hiệu lực ngày: 07/10/2008
Đã có: 1810 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới