Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Nông nghiệp
  1 Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP về việc tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/12/2008
Hiệu lực ngày: 02/12/2008
Đã có: 11016 lượt xem

Văn bản mới