Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thuế, Phí, Lệ Phí
  1 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2008 do ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 11/01/2008
Hiệu lực ngày: 21/01/2008
Đã có: 2028 lượt xem
  2 Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg về việc triển khai thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 15/07/2008
Hiệu lực ngày: 15/07/2008
Đã có: 2197 lượt xem
  3 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân tại thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/11/2008
Hiệu lực ngày: 30/11/2008
Đã có: 2042 lượt xem

Văn bản mới