Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Dịch Vụ Pháp Lý
  1 Thông tư số 02/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 05/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2183 lượt xem

Văn bản mới