Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Công nghệ, CN Thông Tin
  1 Bộ Thông tin truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/12/2009
Hiệu lực ngày: 15/02/2010
Đã có: 3021 lượt xem
  2 Thông tư số 09/2008/TT-BCT Hướng dẫn nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 21/07/2008
Hiệu lực ngày: 21/07/2008
Đã có: 3048 lượt xem
  3 Thông tư 12/2008/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/12/2008
Hiệu lực ngày: 09/02/2009
Đã có: 3277 lượt xem

Văn bản mới