Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật
  1 Thông tư số 01/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: 20/02/2014
Đã có: 1795 lượt xem
  2 Thông tư số 01/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/01/2014
Hiệu lực ngày: 01/03/2014
Đã có: 1773 lượt xem
  4 Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/01/2014
Hiệu lực ngày: 17/02/2014
Đã có: 1787 lượt xem
  5 Thông tư số 33/2013/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/12/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 1760 lượt xem
  6 Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/12/2013
Hiệu lực ngày: 10/02/2014
Đã có: 1738 lượt xem
  7 Thông tư số 214/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 07/12/2013
Hiệu lực ngày: 21/01/2014
Đã có: 1816 lượt xem
  9 Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 05/12/2013
Hiệu lực ngày: 18/01/2014
Đã có: 1702 lượt xem
  11 Thông tư số 184/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 04/12/2013
Hiệu lực ngày: 20/01/2014
Đã có: 1458 lượt xem
  12 Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/12/2013
Hiệu lực ngày: 25/01/2014
Đã có: 1788 lượt xem
  13 Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/12/2013
Hiệu lực ngày: 20/12/2013
Đã có: 16676 lượt xem
  14 Thông tư số 20/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/12/2013
Hiệu lực ngày: 16/01/2014
Đã có: 1436 lượt xem
  15 Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/12/2013
Hiệu lực ngày: 15/01/2014
Đã có: 16570 lượt xem
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới