Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Doanh Nghiệp
  1 Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực ngày: 06/08/2014
Đã có: 2192 lượt xem
  2 Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/05/2010
Hiệu lực ngày: 11/05/2010
Đã có: 7512 lượt xem
  6 Quyết định 4799/QĐ-BCT về chuyển Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/09/2009
Hiệu lực ngày: 28/09/2009
Đã có: 2392 lượt xem
  8 Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 21/01/2009
Hiệu lực ngày: 21/01/2009
Đã có: 1837 lượt xem
  12 Quyết định số 30/2009/QĐ-TTG về việc hỗ trợ đối với người lao động mẤt việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 23/02/2009
Hiệu lực ngày: 23/02/2009
Đã có: 1968 lượt xem

Văn bản mới