Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Chứng Khoán - Ngân hàng
  2 Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1701 lượt xem
  4 Quyết định số 1801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh mục dự án "Đường dây 500 KTDV Hatxan- Pleiku" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1752 lượt xem
  5 Quyết định số 1617/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1826 lượt xem
  10 Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 02/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1955 lượt xem
  11 Quyết định số 1200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đàm phán Hiệp định vay với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2"
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 19/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1810 lượt xem
  13 Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thuộc tính văn bản
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2169 lượt xem
  14 Quyết định số 08/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thuộc tính văn bản
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2168 lượt xem
  15 Quyết định 660/QĐ-UBCK năm 2009 về việc cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 2384 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới