Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bộ Máy Hành Chính
  1 Quyết định 25/2011/QĐ-TTG Sửa đổi, bổ sung một số điểm của các khoản 4,5,6,7 và 8 Điều 2 Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/04/2011
Hiệu lực ngày: 15/06/2011
Đã có: 2582 lượt xem
  2 Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 3170 lượt xem
  3 Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 3175 lượt xem
  4 Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 3443 lượt xem
  5 Ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 2395 lượt xem
  6 Quyết định 3868/QĐ-BYT năm 2009 về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 12/10/2009
Hiệu lực ngày: 12/10/2009
Đã có: 3232 lượt xem
  8 Quyết định 1586/QĐ-TTg năm 2009 thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 2324 lượt xem
  9 Quyết định 1585/QĐ-TTg năm 2009 về việc bổ sung thành viên Ủy ban quốc gia về Asean 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 1915 lượt xem
  10 Quyết định 2456/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 2474 lượt xem
  11 Quyết định 2458/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 2488 lượt xem
  12 Quyết định 2459/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 3126 lượt xem
  13 Quyết định 1563/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/10/2009
Hiệu lực ngày: 05/10/2009
Đã có: 2148 lượt xem
  15 Quyết định 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/09/2009
Hiệu lực ngày: 08/10/2009
Đã có: 3333 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới