Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Vi Phạm Hành Chính
  1 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/03/2010
Hiệu lực ngày: 01/03/2010
Đã có: 2750 lượt xem
  2 Quyết định 69/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 21/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10882 lượt xem

Văn bản mới