Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bất Động Sản
  2 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre : Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 04/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2101 lượt xem
  3 Quyết định 23/2011/QĐ-TTG Về việc phê duyệt hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/04/2011
Hiệu lực ngày: 01/06/2011
Đã có: 2901 lượt xem
  4 Quyết định 41/2009/QĐ-UBND ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 12/10/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2920 lượt xem
  5 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Bảng giá đất ở tại đô thị (Bảng 6) tại quận 4, quận 7, quận 8 và huyện Hóc Môn.
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/01/2010
Hiệu lực ngày: 01/01/2010
Đã có: 2417 lượt xem
  6 Quyết định 55/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 08/10/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2636 lượt xem
  8 Quyết định 108/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/09/2009
Hiệu lực ngày: 29/09/2009
Đã có: 39960 lượt xem
  11 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đẤt tại tỉnh bình thuận do ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 02/01/2009
Hiệu lực ngày: 12/01/2009
Đã có: 2033 lượt xem
  12 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đẤt trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 19/01/2009
Đã có: 2274 lượt xem
  14 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đẤt đai trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 19/01/2009
Đã có: 2255 lượt xem
  15 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí cẤp biển số nhà trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 19/01/2009
Đã có: 2253 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới