Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giáo Dục - Đào tạo
  1 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/10/2013
Hiệu lực ngày: 10/12/2013
Đã có: 2132 lượt xem
  2 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/10/2013
Hiệu lực ngày: 10/10/2013
Đã có: 2228 lượt xem
  3 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 09/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1803 lượt xem
  4 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/04/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1505 lượt xem
  5 Nghị định 40/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 08/06/2011
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3036 lượt xem
  8 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực ngày: 01/03/2010
Đã có: 2422 lượt xem
  9 Nghị định số 36/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/03/2005
Hiệu lực ngày: 06/04/2005
Đã có: 2040 lượt xem
  10 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 11/04/2005
Hiệu lực ngày: 03/05/2005
Đã có: 2163 lượt xem
  11 Nghị định số 73/2005/NĐ-CP về đào tạo cán bộ cho quân đội nhân dân việt nam tại các trường ngoài quân đội do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 06/06/2005
Hiệu lực ngày: 02/07/2005
Đã có: 2368 lượt xem
  13 Nghị định số 73/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/07/2006
Hiệu lực ngày: 20/08/2006
Đã có: 1969 lượt xem
  14 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật giáo dục do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/08/2006
Hiệu lực ngày: 23/08/2006
Đã có: 2109 lượt xem
  15 Nghị định số 85/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 18/08/2006
Hiệu lực ngày: 17/09/2006
Đã có: 2002 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới