Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Doanh Nghiệp
  1 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 1635 lượt xem
  2 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 1521 lượt xem
  3 Nghị định số 58/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/10/2013
Hiệu lực ngày: 02/12/2013
Đã có: 2086 lượt xem
  5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/05/2010
Hiệu lực ngày: 01/01/2011
Đã có: 10993 lượt xem
  6 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/06/2007 về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 26/06/2007
Hiệu lực ngày: 26/06/2007
Đã có: 2734 lượt xem
  7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 5240 lượt xem
  8 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/06/2010
Đã có: 16878 lượt xem
  9 Nghị định 101/2009/NĐ-CP về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2009
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/11/2009
Hiệu lực ngày: 20/12/2009
Đã có: 2521 lượt xem
  10 Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 03/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3796 lượt xem
  11 Nghị định số 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/10/2008
Hiệu lực ngày: 07/11/2008
Đã có: 2099 lượt xem
  15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 11/12/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 1723 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới