Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Chứng Khoán - Ngân hàng
  1 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/08/2010
Hiệu lực ngày: 17/09/2010
Đã có: 9216 lượt xem
  2 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/02/2010
Hiệu lực ngày: 15/04/2010
Đã có: 4232 lượt xem
  3 Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 18/01/2010
Hiệu lực ngày: 15/03/2010
Đã có: 2458 lượt xem
  4 Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/01/2010
Hiệu lực ngày: 25/02/2010
Đã có: 3396 lượt xem
  5 Nghị định số 82/2007/NĐ-CP về việc quy định cung cẤp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia do chính phủ ban hành.
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/05/2007
Hiệu lực ngày: 01/07/2007
Đã có: 2049 lượt xem
  9 Nghị định số 96/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của ngân hàng nhà nước việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 26/08/2008
Hiệu lực ngày: 23/09/2008
Đã có: 2147 lượt xem
  10 Nghị định số 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 19/05/2006
Hiệu lực ngày: 01/07/2006
Đã có: 1919 lượt xem
  11 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 19/01/2007
Hiệu lực ngày: 08/02/2007
Đã có: 2037 lượt xem
  12 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 19/01/2007
Hiệu lực ngày: 08/02/2007
Đã có: 1840 lượt xem
  13 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 08/03/2007
Hiệu lực ngày: 06/04/2007
Đã có: 2044 lượt xem

Văn bản mới