Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Vi Phạm Hành Chính
  1 Nghị định 48/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/09/2011
Đã có: 17371 lượt xem
  2 Nghị định 39/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 26/05/2011
Hiệu lực ngày: 01/08/2011
Đã có: 10647 lượt xem
  4 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/09/2010
Hiệu lực ngày: 05/11/2010
Đã có: 11291 lượt xem
  5 Về an ninh hàng không dân dụng
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/07/2010
Hiệu lực ngày: 29/08/2010
Đã có: 2768 lượt xem
  6 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/07/2010
Hiệu lực ngày: 27/08/2010
Đã có: 2859 lượt xem
  7 Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/06/2010
Hiệu lực ngày: 30/08/2010
Đã có: 2494 lượt xem
  8 Nghị định 31/2010/NĐ-CP về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/03/2010
Hiệu lực ngày: 15/05/2010
Đã có: 11950 lượt xem
  9 Nghị định 04/2010/NĐ-CP năm 2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/01/2010
Hiệu lực ngày: 10/03/2010
Đã có: 10474 lượt xem
  10 Nghị định số 61/2008/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 09/05/2008
Hiệu lực ngày: 02/06/2008
Đã có: 9959 lượt xem
  12 Nghị định số 107/2008/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thẤt thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2008
Hiệu lực ngày: 21/10/2008
Đã có: 10128 lượt xem
  15 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuẤt, kinh doanh rượu và thuốc lá do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Vi Phạm Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/01/2009
Hiệu lực ngày: 08/03/2009
Đã có: 9544 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới