Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Quyền Dân Sự
  1 Nghị định 42/2011/NĐ-CP Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/08/2011
Đã có: 12408 lượt xem
  2 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuẤt cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/08/2007
Hiệu lực ngày: 14/09/2007
Đã có: 1854 lượt xem
  3 Nghị định số 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/10/2007
Hiệu lực ngày: 05/11/2007
Đã có: 2078 lượt xem
  5 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bình đẳng giới do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/06/2008
Hiệu lực ngày: 03/07/2008
Đã có: 1866 lượt xem
  6 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/08/2008
Hiệu lực ngày: 24/08/2008
Đã có: 1682 lượt xem

Văn bản mới