Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thuế, Phí, Lệ Phí
  1 Công văn số 1087/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v xử lý Trạm thu phí phụ Vĩnh Thanh thuộc Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 25/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 41141 lượt xem
  2 Công văn số 4748/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v xử lý 04 trạm chuyển giao quyền thu phí
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 12/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13923 lượt xem
  3 Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế số 3580/TCT-TNCN ngày 3/9/2009 về thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 03/09/2009
Hiệu lực ngày: 03/09/2009
Đã có: 3052 lượt xem

Văn bản mới