Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giáo Dục - Đào tạo
  1 Công văn số 1310/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v chủ trương thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 19/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1719 lượt xem
  3 Công văn số 4436/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v kết quả làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 03/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1675 lượt xem

Văn bản mới