Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giáo Dục - Đào tạo
  1 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 14/08/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1592 lượt xem
  2 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/07/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1593 lượt xem
  4 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Về việc quy định mức học phí năm học 2014 - 2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/06/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1708 lượt xem
  6 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/10/2013
Hiệu lực ngày: 10/12/2013
Đã có: 2111 lượt xem
  7 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/10/2013
Hiệu lực ngày: 10/10/2013
Đã có: 2207 lượt xem
  8 Công văn số 1310/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v chủ trương thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 19/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1703 lượt xem
  10 Quyết định số 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Trường Đại học Ngô Quyền
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 08/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1737 lượt xem
  13 Quyết định số 1115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 10/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1848 lượt xem
  14 Thông báo số 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Thông báo
Ban hành: 15/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1831 lượt xem
  15 Quyết định số 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đổi tên Trường Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1859 lượt xem
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới