Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Doanh Nghiệp
  1 Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực ngày: 06/08/2014
Đã có: 2214 lượt xem
  2 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 1658 lượt xem
  3 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 1541 lượt xem
  4 Nghị định số 58/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/10/2013
Hiệu lực ngày: 02/12/2013
Đã có: 2108 lượt xem
  5 Công văn số 1604/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 08/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1784 lượt xem
  6 Công văn số 6379/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 02/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1833 lượt xem
  8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 28/09/2010
Hiệu lực ngày: 01/01/2011
Đã có: 35872 lượt xem
  9 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/05/2010
Hiệu lực ngày: 01/01/2011
Đã có: 11020 lượt xem
  10 Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/05/2010
Hiệu lực ngày: 11/05/2010
Đã có: 7538 lượt xem
  12 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/06/2007 về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 26/06/2007
Hiệu lực ngày: 26/06/2007
Đã có: 2754 lượt xem
  13 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 5257 lượt xem
  14 Thông tư số 16/2010/TT-BCT quy định về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu (MID) sang thị trường Hoa Kỳ
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 20/04/2010
Hiệu lực ngày: 05/06/2010
Đã có: 4849 lượt xem
  15 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/06/2010
Đã có: 16900 lượt xem
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới