Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Dịch Vụ Pháp Lý
  2 Nghị định số 54/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/05/2014
Hiệu lực ngày: 20/07/2014
Đã có: 1617 lượt xem
  3 Thông tư số 02/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 05/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2208 lượt xem
  5 Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/10/2011
Đã có: 3137 lượt xem
  7 Quy Định Chức Năng ,Nhiệm Vụ ,Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cục Trợ Giúp Pháp Lý
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/08/2009
Hiệu lực ngày: 17/08/2009
Đã có: 3398 lượt xem
  8 Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 về việc thi hành luật luật sư do quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 29/06/2006
Hiệu lực ngày: 12/07/2006
Đã có: 2827 lượt xem
  9 Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg về việc triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 13/10/2006
Hiệu lực ngày: 11/11/2006
Đã có: 2755 lượt xem
  11 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBNDvề việc tổ chức thi hành luật luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/09/2007
Hiệu lực ngày: 30/09/2007
Đã có: 2759 lượt xem
  14 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật trợ giúp pháp lý do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/01/2007
Hiệu lực ngày: 08/02/2007
Đã có: 2558 lượt xem
  15 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật luật sư do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 26/02/2007
Hiệu lực ngày: 21/03/2007
Đã có: 2822 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới