Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Đầu Tư
  3 Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND về việc một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nghệ an do hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực ngày: 04/08/2007
Đã có: 2603 lượt xem
  4 Nghị quyết số 185/2007/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh nghệ an do hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực ngày: 05/08/2007
Đã có: 2604 lượt xem
  5 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007 do hội đồng nhân dân quận 10 ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 20/12/2007
Hiệu lực ngày: 20/12/2007
Đã có: 2482 lượt xem
  6 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đẤt năm 2007 do hội đồng nhân dân huyện nhà bè ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/04/2008
Hiệu lực ngày: 19/04/2008
Đã có: 1787 lượt xem
  8 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do hội đồng nhân dân quận 2 ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 11/07/2008
Hiệu lực ngày: 11/07/2008
Đã có: 1770 lượt xem
  9 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do hội đồng nhân dân quận 10 ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 22/07/2008
Hiệu lực ngày: 22/07/2008
Đã có: 2186 lượt xem

Văn bản mới