Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Đầu Tư
  2 Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 07/10/2009
Hiệu lực ngày: 07/10/2009
Đã có: 2957 lượt xem
  5 Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 4065 lượt xem
  6 Quyết định 1527/QĐ-TTg về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 23/09/2009
Hiệu lực ngày: 23/09/2009
Đã có: 2757 lượt xem
  7 Về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án nhà máy lọc dầu dung quất
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/08/2009
Hiệu lực ngày: 17/08/2009
Đã có: 2949 lượt xem
  9 Quyết định số 58/QĐ-BGTVT về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 08/01/2009
Hiệu lực ngày: 08/01/2009
Đã có: 1894 lượt xem
  13 Quyết định số 179/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho ban quản lý dự án 85 do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/01/2009
Hiệu lực ngày: 20/01/2009
Đã có: 1930 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới