Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Đầu Tư
  1 Nghị Định 24/2011/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/04/2011
Hiệu lực ngày: 20/05/2011
Đã có: 3947 lượt xem
  2 V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/04/2010
Hiệu lực ngày: 20/04/2010
Đã có: 4503 lượt xem
  3 Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 19/01/2010
Hiệu lực ngày: 04/03/2010
Đã có: 3206 lượt xem
  5 Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 07/10/2009
Hiệu lực ngày: 07/10/2009
Đã có: 2975 lượt xem
  8 Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 4083 lượt xem
  9 Quyết định 1527/QĐ-TTg về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 23/09/2009
Hiệu lực ngày: 23/09/2009
Đã có: 2775 lượt xem
  10 Về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án nhà máy lọc dầu dung quất
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/08/2009
Hiệu lực ngày: 17/08/2009
Đã có: 2969 lượt xem
  13 Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND về việc một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nghệ an do hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực ngày: 04/08/2007
Đã có: 2603 lượt xem
  14 Nghị quyết số 185/2007/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh nghệ an do hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực ngày: 05/08/2007
Đã có: 2604 lượt xem
  15 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007 do hội đồng nhân dân quận 10 ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 20/12/2007
Hiệu lực ngày: 20/12/2007
Đã có: 2482 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới