Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Công nghệ, CN Thông Tin
  1 Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực ngày: 01/07/2016
Đã có: 4941 lượt xem
  2 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/07/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2026 lượt xem
  3 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/07/2013
Hiệu lực ngày: 01/09/2013
Đã có: 2083 lượt xem
  4 Chỉ thị 897/CT-TTG về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số.
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 10/06/2011
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3303 lượt xem
  5 Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/07/2010
Hiệu lực ngày: 29/08/2010
Đã có: 2909 lượt xem
  6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/05/2010
Hiệu lực ngày: 10/07/2010
Đã có: 11339 lượt xem
  7 V/v tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/04/2010
Hiệu lực ngày: 02/04/2010
Đã có: 3033 lượt xem
  8 Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 31/03/2010
Hiệu lực ngày: 31/03/2010
Đã có: 2575 lượt xem
  9 Bộ Thông tin truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/12/2009
Hiệu lực ngày: 15/02/2010
Đã có: 3038 lượt xem
  10 Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 13/01/2010
Hiệu lực ngày: 13/01/2010
Đã có: 2480 lượt xem
  11 Quyết định 4907/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành quy chế quản lý trang thông tin điện tử trên internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/10/2009
Hiệu lực ngày: 05/10/2009
Đã có: 3010 lượt xem
  12 Luật viễn thông
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 23/11/2009
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 3114 lượt xem
  13 Thông tư số 09/2008/TT-BCT Hướng dẫn nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 21/07/2008
Hiệu lực ngày: 21/07/2008
Đã có: 3067 lượt xem
  14 Thông tư 12/2008/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/12/2008
Hiệu lực ngày: 09/02/2009
Đã có: 3296 lượt xem
  15 NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2008/NĐ-CP NGÀY 13/8/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG THƯ RÁC
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/08/2008
Hiệu lực ngày: 13/08/2008
Đã có: 2657 lượt xem
Trang 1 / 3 1 2 3 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới