Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Chứng Khoán - Ngân hàng
  2 Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1717 lượt xem
  4 Quyết định số 1801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh mục dự án "Đường dây 500 KTDV Hatxan- Pleiku" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1771 lượt xem
  5 Quyết định số 1617/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1847 lượt xem
  8 Công văn số 6579/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v thời hạn của Hiệp định tín dụng đa ngành IV với Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 09/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1934 lượt xem
  11 Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 02/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1976 lượt xem
  12 Quyết định số 1200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đàm phán Hiệp định vay với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2"
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 19/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1827 lượt xem
  14 Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thuộc tính văn bản
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2189 lượt xem
  15 Quyết định số 08/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thuộc tính văn bản
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2187 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới