Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bộ Máy Hành Chính
  1 Hiệp định số 60/2005/LPQT về tăng cường đào tạo luật tại Việt Nam giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Thụy Điển
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 25/05/2005
Hiệu lực ngày: 25/05/2005
Đã có: 2258 lượt xem

Văn bản mới