Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bộ Máy Hành Chính
  3 Nghị định 37/2011/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định số 48/2088/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/05/2011
Hiệu lực ngày: 10/07/2011
Đã có: 2738 lượt xem
  4 Quyết định 25/2011/QĐ-TTG Sửa đổi, bổ sung một số điểm của các khoản 4,5,6,7 và 8 Điều 2 Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/04/2011
Hiệu lực ngày: 15/06/2011
Đã có: 2600 lượt xem
  5 Về nghiệp vụ quản lý nợ công
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/07/2010
Hiệu lực ngày: 29/08/2010
Đã có: 2471 lượt xem
  6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/05/2010
Hiệu lực ngày: 10/07/2010
Đã có: 9383 lượt xem
  7 Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 4494 lượt xem
  8 Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/06/2010
Đã có: 4274 lượt xem
  9 Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 3190 lượt xem
  10 Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 3195 lượt xem
  11 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2830 lượt xem
  12 Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 3460 lượt xem
  13 Ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 2416 lượt xem
  14 Quyết định 3868/QĐ-BYT năm 2009 về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 12/10/2009
Hiệu lực ngày: 12/10/2009
Đã có: 3252 lượt xem
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới