Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lĩnh Vực Khác
  1 Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1621 lượt xem
  2 Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1648 lượt xem
  4 Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1436 lượt xem
  5 Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1458 lượt xem
  7 Nghị quyết số 113/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 14/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1569 lượt xem
  8 Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2013
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 04/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1492 lượt xem
  9 Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Trà Vinh
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 20/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1681 lượt xem
  10 Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 16/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1998 lượt xem
  11 Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 12/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1604 lượt xem
  12 Nghị quyết số 104/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2013
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 06/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1532 lượt xem
  13 Quyết định số 1545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 03/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1453 lượt xem
  14 Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ : Về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 28/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1528 lượt xem
  15 Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 20/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1546 lượt xem
Trang 1 / 3 1 2 3 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới