Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lĩnh Vực Khác
  1 Điều ước số 50/2005/LPQT về việc thành lập hiệp hội hồ tiêu quốc tế có hiệu lực đối với nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do bộ ngoại giao ban hành
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 09/05/2005
Hiệu lực ngày: 21/03/2005
Đã có: 1726 lượt xem
  2 Thông cáo chung số 75/2005/LPQT về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước cộng hòa Ôn-đu-rát
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 17/05/2005
Hiệu lực ngày: 17/05/2005
Đã có: 1797 lượt xem
  4 Thông cáo chung số 76/2005/LPQT về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 07/07/2005
Hiệu lực ngày: 07/07/2005
Đã có: 1730 lượt xem
  5 Hiệp định số 79/2005/LPQT về hợp tác khoa học và công nghệ giữa chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hoà Hung-Ga-Ri
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 20/07/2005
Hiệu lực ngày: 20/07/2005
Đã có: 1622 lượt xem
  6 Tuyên bố chung về cuộc họp cấp cao lần thứ tư giữa thủ tướng ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam về tam giác phát triển
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 05/12/2006
Hiệu lực ngày: 20/12/2006
Đã có: 2005 lượt xem

Văn bản mới