Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xuất Nhập Khẩu
  1 Công văn số 8018/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v xây dựng Đề án ngăn chặn vận chuyển và nhập khẩu trái phép thủy, hải sản
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 24/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3585 lượt xem
  2 Công văn số 5851/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 18/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 5042 lượt xem
  3 Công văn số 5378/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2007
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 03/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 5402 lượt xem
  4 Công văn số 4716/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2199 lượt xem

Văn bản mới