Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xây Dựng Đô Thị
  1 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3 do hội đồng nhân dân quận 3 ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 08/01/2009
Hiệu lực ngày: 15/01/2009
Đã có: 1714 lượt xem

Văn bản mới