Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xây Dựng Đô Thị
  1 Công văn số 8447/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 8641 lượt xem
  2 Công văn số 6572/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 49A đoạn Km65+00 đến Km78+00, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 09/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 9861 lượt xem
  3 Công văn số 1153/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng tỉnh Hưng Yên theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 02/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 8982 lượt xem
  4 Công văn số 5769/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v: Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 16/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10601 lượt xem
  5 Công văn số 4733/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Hợp vốn tài trợ đầu tư Dự án "Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)"
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6142 lượt xem

Văn bản mới