Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xây Dựng Đô Thị
  1 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6753 lượt xem
  2 Nghị định số 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/05/2014
Hiệu lực ngày: 20/08/2014
Đã có: 6814 lượt xem
  3 Nghị định số 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/05/2014
Hiệu lực ngày: 20/08/2014
Đã có: 6866 lượt xem
  5 Công văn số 8447/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 8683 lượt xem
  6 Công văn số 6572/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 49A đoạn Km65+00 đến Km78+00, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 09/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 9911 lượt xem
  7 Công văn số 1153/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng tỉnh Hưng Yên theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 02/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 9018 lượt xem
  9 Công văn số 5769/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v: Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 16/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10634 lượt xem
  10 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6393 lượt xem
  11 Công văn số 4733/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Hợp vốn tài trợ đầu tư Dự án "Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)"
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6178 lượt xem
  12 Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6062 lượt xem
  13 Quyết định số 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6348 lượt xem
  14 Quyết định số 825/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6293 lượt xem
  15 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 06/02/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6813 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới