Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Văn Hóa Xã Hội
  1 Công văn số 8425/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 08/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 12706 lượt xem
  2 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/07/2010
Hiệu lực ngày: 27/08/2010
Đã có: 4208 lượt xem
  3 Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 10903 lượt xem
  4 Quyết định 1588/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 10601 lượt xem
  5 Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2009 do Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 07/10/2009
Hiệu lực ngày: 07/10/2009
Đã có: 11108 lượt xem
  6 Quyết định 1262/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 07/10/2009
Hiệu lực ngày: 07/10/2009
Đã có: 10636 lượt xem
  9 Quyết định 1253/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 10497 lượt xem
  10 Quyết định 120/2009/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 25/11/2009
Đã có: 10361 lượt xem
  14 Quyết định 2378/QĐ-BTC về xuất gạo dự trữ quốc gia cho thành phố Đà Nẵng tạm ứng để cứu đói cho dân ứng phó cơn bão số 9 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2009
Hiệu lực ngày: 01/10/2009
Đã có: 10801 lượt xem
  15 Quyết định 2379/QĐ-BTC về xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2009
Hiệu lực ngày: 01/10/2009
Đã có: 10754 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới