Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Trách Nhiệm Hình Sự
  1 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/05/2014
Hiệu lực ngày: 01/07/2014
Đã có: 10548 lượt xem
  3 Thông tư liên tịch số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC của Tòa án nhân dân tối cao-Bộ Tư pháp-Bộ Công an-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao : Phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Thông Tư Liên Tịch
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/12/2013
Đã có: 12743 lượt xem
  4 Nghị định 35/2011/NĐ-CP Về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 18/05/2011
Hiệu lực ngày: 10/07/2011
Đã có: 11222 lượt xem
  5 Chỉ thị 1565/CT-TTg năm 2009 thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 11271 lượt xem
  6 Nghị định số 26/2005/NĐ-CP về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/03/2005
Hiệu lực ngày: 23/03/2005
Đã có: 11444 lượt xem
  7 Nghị định số 97/2006/NĐ-CP về quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuẤt theo thủ tục hành chính do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/09/2006
Hiệu lực ngày: 15/10/2006
Đã có: 10826 lượt xem
  9 Nghị định số 113/2008/NĐ-CP về việc ban hành quy chế trại giam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 28/10/2008
Hiệu lực ngày: 24/11/2008
Đã có: 10659 lượt xem

Văn bản mới