Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thương Mại - Dịch vụ
  1 Hiệp định số 14/2005/LPQT về việc hợp tác kinh tế, th¬ương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa thống nhẤt tan-Za-ni-a
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 04/01/2005
Hiệu lực ngày: 01/12/2004
Đã có: 11140 lượt xem
  2 Nghị định thư số 73/2005/LPQT về việc triển khai hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17/01/1996 giữa chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hoà pháp
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 07/06/2005
Hiệu lực ngày: 07/06/2005
Đã có: 10727 lượt xem
  3 Bản ghi nhớ số 71/2005/LPQT giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước ca-na-đa về dự án xây dựng và kiểm soát chẤt lượng nông sản - thực phẩm do bộ ngoại giao ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 27/06/2005
Hiệu lực ngày: 27/06/2005
Đã có: 10595 lượt xem
  4 Tuyên bố chung số 97/2005/LPQT giữa việt nam - căm-pu-chia
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 10/10/2005
Hiệu lực ngày: 10/10/2005
Đã có: 11203 lượt xem
  5 Hiệp định số 36/2006/SL/LPQT về du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa chi-lê ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 23/01/2006
Hiệu lực ngày: 04/08/2006
Đã có: 10668 lượt xem
  6 Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa a rập ai cập
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 06/03/2006
Hiệu lực ngày: 06/03/2006
Đã có: 2576 lượt xem
  7 Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa a rập ai cập
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 06/03/2006
Hiệu lực ngày: 06/03/2006
Đã có: 2117 lượt xem

Văn bản mới