Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bất Động Sản
  1 Công văn số 781/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v ổn định giá thuê đất đối với nhà, đất cho cơ quan đại diện nước ngoài thuê làm trụ sở
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 04/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2054 lượt xem
  3 Công văn số 3929/TCT-TNCN, hướng dẫn thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 24/09/2009
Hiệu lực ngày: 24/09/2009
Đã có: 3175 lượt xem
  4 Công văn 10383/BTC-TCT ngày 22/07/2009 của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 22/07/2009
Hiệu lực ngày: 22/07/2009
Đã có: 8340 lượt xem

Văn bản mới