Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thuế, Phí, Lệ Phí
  2 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13810 lượt xem
  3 Công văn của Bộ Tài chính số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 v/v tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/05/2012
Hiệu lực ngày: 11/05/2012
Đã có: 7629 lượt xem
  4 Quyết định 33/2011/QĐ-TTG Về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 10/06/2011
Hiệu lực ngày: 05/08/2011
Đã có: 13748 lượt xem
  5 Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22-03-2007
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 23/03/2007
Hiệu lực ngày: 23/03/2007
Đã có: 2957 lượt xem
  6 Quyết định số 752/QĐ-TCT ngày 14/05/2010 của TCT Về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế đối với hộ KD và CN có nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN do các Chi cục Thuế quản lý
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 14/05/2010
Hiệu lực ngày: 14/05/2010
Đã có: 14446 lượt xem
  7 Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2009 về hỗ trợ kinh phí bơm, tát nước chống ngập úng cho một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 2030 lượt xem
  10 Quyết định 115/2009/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/09/2009
Hiệu lực ngày: 15/11/2009
Đã có: 5090 lượt xem
  12 Quyết định số 24/2009/QĐ-TTG về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/02/2009
Hiệu lực ngày: 01/07/2009
Đã có: 2017 lượt xem

Văn bản mới