Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thủ Tục Tố Tụng
  3 Nghị quyết số 905/2005/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân tối cao do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Thủ Tục Tố Tụng | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 29/06/2005
Hiệu lực ngày: 29/06/2005
Đã có: 12672 lượt xem
  7 Nghị quyết số 1004/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thể cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 quân khu 5 do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Thủ Tục Tố Tụng | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/03/2006
Hiệu lực ngày: 01/04/2006
Đã có: 12121 lượt xem
  8 Nghị quyết số 1005/2006/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự binh đoàn 5, cơ quan điều tra hình sự khu vực binh đoàn 15 do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Thủ Tục Tố Tụng | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/03/2006
Hiệu lực ngày: 01/04/2006
Đã có: 11751 lượt xem
  10 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dần áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự do hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành
Lĩnh vực: Thủ Tục Tố Tụng | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 12/05/2006
Hiệu lực ngày: 14/06/2006
Đã có: 12608 lượt xem
  14 Nghị quyết số 1113/2007/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn quyết định của chánh án tòa án nhân dân tối cao về bộ máy giúp việc của tòa án nhân dân tối cao do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Thủ Tục Tố Tụng | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 20/04/2007
Hiệu lực ngày: 04/06/2007
Đã có: 11829 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới