Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thể Thao, Y Tế
  2 Thông tư số 31/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/12/2013
Đã có: 26095 lượt xem
  3 Thông tư số 15/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn khám sức khỏe
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/05/2013
Hiệu lực ngày: 22/06/2013
Đã có: 13185 lượt xem
  4 Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13068 lượt xem
  5 Thông tư 17/2009/TT-BYT về hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế do Bộ Y tế ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/09/2009
Hiệu lực ngày: 09/11/2009
Đã có: 14439 lượt xem

Văn bản mới